Statystyki dotyczące przestępczości w szkołach.

W 2010 roku policjanci skutecznie wykrywali nieletnich sprawców przestępstw. Ogólna liczba nieletnich, którzy popełnili czyny zabronione, tylko nieznacznie była wyższa niż w 2009 r., kiedy to wyniosła 50 872. W 2010 roku liczba podejrzanych nieletnich zwiększyła się przez cały rok o 291 osób i w konsekwencji wyniosła 51 163 czyli o 0,6 % więcej. Mimo nie zwiększonej znacząco liczby podejrzanych nieletnich, ujawiono zdecydowanie więcej czynów karalnych przez nich popełnionych. Policyjni specjaliści z zakresu zwalczania przestępczości nieletnich, ale także policjanci pionów kryminalnych wykazali, że nieletni dopuścili się znacznie większej liczby przestępstw. Takich zdarzeń Policja przypisała podejrzanym nieletnim 100 425 czyli aż o 15 405 więcej niż rok wcześniej. Oznacza to wzrost na poziomie 18,1 %. To największa liczba czynów karalnych popełnionych przez nieletnich przez ostatnich 20 lat.

Do części przestępstw tych doszło w szkołach. Szkoły podstawowe i gimnazja były miejscem 26 197 przestępstw. Dla porównania w latach wcześniejszych dane te były następujące:
• 2004 - 17.275
• 2005 - 17.724
• 2006 - 19.067
• 2007 - 17.471
• 2008 - 19.443
• 2009 - 21.040
Dane te dotyczą wszystkich przestępstw popełnionych w szkole, zarówno przez nieletnich jak też dorosłych sprawców. Nie obejmują natomiast kradzieży, w których wartość strat nie przekroczyła 250 zł (są to wykroczenia, a nie przestępstwa. Policja nie dysponuje statystyką wykroczeń tego typu popełnionych w szkole).


W szkołach średnich i zawodowych doszło do 2 486 przestępstw.Policjanci w ciągu roku przeprowadzają w szkołach setki akcji prewencyjnych, związanych z aktualnymi zagrożeniami, skierowanych zarówno do uczniów, jak też do rodziców i nauczycieli.Ogólne tendencje przestępczości nieletnich to coraz niższy wiek sprawców dokonujących tych czynów oraz coraz większa liczba przestępstw dokonywanych z dużą dozą agresji. Zauważyć można także rosnącą liczbę sprawców - dziewczyn, zwłaszcza w przestępstwach dokonywanych z agresją.Wykrywalność przestępstw popełnionych w szkołach (czyli ustalenie podejrzanego ) jest bardzo wysoka – w 2010 roku wyniosła 92,8 % i jest nieco wyższa niż rok wcześniej (91,1 %). Oznacza to, że w ponad 9 na każdych 10 przypadków zaistnienia przestępstwa w szkole, jego sprawca nie pozostanie anonimowy.

źródło: policja.pl

Zobacz wszystkie artykuły
WEBDESIGN: MAYYER.PL  CMS: BRESIT.PL